Резолюція та рекомендації науково-практичної конференції в межах проведення ХХІІ Міжнародного Гуцульського фестивалю

(м. Надвірна. 11-13 вересня 2015 року)

Секція №1 керівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, товариства «Гуцульщина».

Враховуючи результати важливості охорони унікальних природних територій та національно-патріотичного виховання населення Гуцульського регіону, на підставі заслуханих доповідей та проведених дискусій, учасники конференції

ПРОПОНУЮТЬ:

1.    Товариству «Гуцульщина»

 • звернутися з клопотанням до Кабінету Міністрів України щодо відміни розпорядження Кабінету Міністрів України від 10. 04. 2008 №610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками»;
 • щодо розширення площ заповідного фонду Карпатського регіону, як засіб збереження природи та самобутності Гуцульського регіону;
 • розробити програму підтримки унікального багатовікового гірського тваринництва, створення системи переробки його продукції.

2.    Товариству «Гуцульщина» звернутися з клопотанням до обласної державної адміністрації, обласної ради:

 • щоб проектування та спорудження малих гідроелектростанцій проводилося тільки після науково-обгрунтованого висновку;
 • щоб об’єкти будівництва не вводилися в експлуатацію без дозволу органів місцевого самоврядування;
 • щоб органи виконавчої влади посилили контроль за роботою малих гідроелектростанцій;
 • виготовити паспорти сакральних пам’яток Гуцульщини і окреслити охоронні зони.

3.    Товариству «Гуцульщина» звернутися з клопотанням до Міністерства освіти України щодо можливості введення в освітянських програмах предмету «Говір по-гуцульськи».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

науково-практичної конференції, проведеної 11 вересня 2015 р. в м. Надвірна Івано-Франківської області в рамках XXII Гуцульського фестивалю, на тему «Національно-патріотичне, природно-екологічне, морально-правове виховання населення Гуцульського регіону — важливий вклад у збереження цілісності України, її природних ресурсів та історико-культурної спадщини: стан, проблеми, шляхи їх розв’язання»

Однак нинішній стан у державі, та в кожному її регіоні зокрема, вимагає більш цілеспрямованих дій щодо розвитку суспільно-економічних, культурно — духовних, оборонних та інших галузей, і особливо сфери виховання. Це стосується також Гуцульського регіону щодо вдосконалення національно-патріотичного, природно-екологічного, морально-правового виховання його жителів, адаптації системи цих процесів до вимог і потреб сучасного стану в державі як одного з важливих чинників збереження її цілісності

Під час роботи науково-практичної конференції учасники науково-практичної конференції, обговоривши зазначену проблему на пленарному та секційних засіданнях, відзначають, що в останні роки питання національно-патріотичного, природно-екологічного, морально-правового виховання стали пріоритетними в системі виховної роботи регіональних і місцевих органів самоврядування, виконавчої влади Гуцульського регіону, закладів освіти, культури, природоохоронних органів, установ науки, громадських організацій.

У ракурсі цих виховних аспектів як на регіональних, так і на місцевих рівнях, проводяться наукові конференції, круглі столи, семінари та інші заходи. Це, звичайно, позитивно впливає на свідомість різних суспільних верств населення, особливо молоді та інтеграції в європейські структури.

Для забезпечення реалізації в умовах Гуцульського регіону цих масштабних та водночас надзвичайно важливих для сучасного стану в Україні проблем, учасники науково-практичної конференції рекомендують:

1.    Органам місцевого самоврядування, виконавчої влади, освіти, культури, природоохоронним відомствам, навчально-виховним закладам, громадським організаціям Гуцульського регіону в системах їхньої виховної діяльності відводити чільне місце питанням національно-патріотичного, природно-екологічного та морально-правового виховання населення, що є важливим фактором на шляху подолання правового нігілізму, корупції, інших негативів у суспільному й особистому житті та сприяють формуванню в широких колах населення, і насамперед молоді національно-державницької свідомості, громадянської позиції, відданості ідеям незалежності Української держави, збереження її цілісності.

2.    Названим вище органам влади Гуцульського регіону, установам та організаціям інших сфер, громадським організаціям розробити плани своєї роботи щодо забезпечення успішної реалізації визначених конференцією завдань з національно-патріотичного, природно-екологічного та морально-правового виховання населення Гуцульщини та внести доповнення в чинні плани на найближчий час:

а) на наступні 5 років, тобто на 2016-2020 p.p., як це передбачено указом Президента України №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей», до 1 січня 2016 р. розробити перспективні плани з даних аспектів виховання;

б) у перспективних планах передбачити обговорення питань національно-патріотичного, природно-екологічного та морально-правового виховання на сесіях районних, міських, селищних і сільських рад, колегіях відділів освіти, культури, нанауково-практичних конференціях, семінарах, районних і шкільних методичних об’єднаннях учителів гуманітарного та природничого циклів, упроваджувати в практику проведення семінарів вчителів природничо-біологічного циклу на базах національних парків і заповідників, передбачити в перспективних планах ЗНЗ налагодження співпраці з правоохоронними органами, зокрема прокуратури, міліції, сприяння ними освітнім закладам щодо вдосконалення правового виховання молодого покоління. У контексті військово-патріотичного виховання учнівської і студентської молоді закладам освіти передбачити налагодження співпраці з військовими комісаріатами щодо залучення військовослужбовців до участів заходах на військово-патріотичну тематикув закладах освіти;

в) військовим комісаріатам, правоохоронним органам сприяти ЗНЗ у розширенні та вдосконаленні військово-патріотичного та правового виховання учнівської та студентської молоді;

г) природоохоронним відомствам, органам і закладам освіти налагодити співпрацю щодо вдосконалення природно-екологічного виховання учнівської та студентської молоді, її залучення до участі в екологічних заходах;

д) упродовж вересня 2015 р. державним установам і громадським організаціям доповнити плани роботи на IV квартал 2015 р., а закладам освіти — плани роботи на 2015-2016 р. р. заходами національно-патріотичного, природно екологічного та морально-правового виховання учнівської та студентської молоді.

3.    Всеукраїнському товариству «Гуцульщина» у співпраці з Асоціацією органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини, відділенням «Філія Гуцульщина» Національного науково дослідного інституту українознавства МОН України відновити видання журналу «Гуцульщина», який забезпечуватиме висвітлення стану соціально-економічного та культурно-духовного розвитку в Гуцульському регіоні, формування в його жителів національно-патріотичної, природно-екологічної, морально-правової та інших аспектів свідомості, утвердження ідей незалежності Української держави та її цілісності.

4.    Районним і міським відділам освіти, методичним центрам, ЗНЗ сприяти науково-пошуковій роботі учнівської та студентської молоді з дослідження проблем національно-патріотичного, природно-екологічного, морально-правового виховання, розкриття фальсифікацій історії України часів Другої світової війни та післявоєнних років радянською історіографією, ознайомлення молодого покоління з історією боротьби українського народу за державну незалежність; звернути увагу на поглиблене вивчення цієї боротьби у ХХ-ХХІ століттях ОУН, УПА, дисидентського руху, студентської Революції на граніті, Помаранчевої революції, Революції Гідності; забезпечувати умови щодо підготовки наукових проектів для виступів з ними на зльотах обдарованої учнівської молоді Гуцульського регіону, олімпіадах, конкурсах, конференціях, інших заходах.

5.    З метою налагодження координації діяльності національних парків, заповідників, інших природоохоронних відомств Гуцульського регіону впродовж 2016 року створити їх Асоціацію та визначити аспекти її діяльності щодо розв’язання назрілих проблем у сферах захисту природних ресурсів, раціонального їх використання, вдосконалення природо-екологічної освіти та виховання в гірських умовах Гуцульського регіону тощо.

Асоціації органів місцевого самоврядування, Всеукраїнському об’єднаному товариству «Гуцульщина», відділенню «Філія «Гуцульщина» Науково-дослідного інституту українознавства сприяти природоохоронним відомствам в організації створення даної Асоціації та її подальшої праці.

6.    Установам природно-заповідного фонду Гуцульського регіону, спрямовувати природоохоронну роботу на вирішення завдань не лише самого природно-заповідного об’єкту, але й систем регіону, охоплювати природоохоронними заходами усі верстви населення, здійснювати їх з урахуванням вимог режиму природно-заповідних територій, відзначаючи їх роль у збереженні навколишнього природного середовища, розширенні міжнародної співпраці у створенні циклу передач з використанням місцевого медіа-ресурсу.

7.    Включити в обласний та районні бюджети кошти на розвиток музею нафтопромислів Галичини.

8.    Звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з клопотанням про надання музею нафтопромислів Галичини статусу галузевого.

9.    Звернутись до представників влади Богородчанського, Рожнятівського та Коломийського районів з клопотанням про сприяння у створенні відокремлених експозицій музею нафтопромислів Галичини.

10.    Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Чернівецькій ОДА розробити проекти розширення сфер «зеленого туризму» як альтернативу масштабних оздоровчих комплексів на зразок курорту Буковель, основою яких можуть стати національні природні парки Карпатського регіону.

11.    Всеукраїнському об’єднаному товариству «Гуцульщина» звернутися з клопотанням до обласної державної адміністрації та обласної ради про вирішення таких питань:

 • проектування та спорудження малих гідроелектростанцій проводити тільки після науково-обґрунтованого висновку;
 • введення об’єкта будівництва та впровадження його в експлуатацію не проводити без дозволу органів місцевого самоврядування;
 • посилити контроль органів виконавчої влади за роботою малих гідроелектростанцій;
 • виготовлення паспорта сакральних пам’яток Гуцульщини і окреслити охоронні зони.

Виконання даних рекомендацій уможливить розв’язання, обговорюваних на конференції проблем національно-патріотичного, природо-екологічного та морально-правового виховання жителів Гуцульського краю, збереження і раціонального використання його природних ресурсів, історико-культурної спадщини як важливих чинників формування у жителів краю національно-державницької свідомості, збереження цілісності України.

Голова Всеукраїнського об’єднаного товариства «Гуцульщина»
Д. СТЕФЛЮК

Голова асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини
Я. КІКІНЧУК

Завідувач відділенням «Філія Гуцульщини» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
П. ШКРІБЛЯК

11. 09. 2015 р

Share

Залишити відповідь