Про часопис

Слово до читачів

Шановні панове! Ви читаєте журнал «Гуцули і Гуцульщина», який підготувало та видало наше видавництво «Писаний Камінь».

В журналі-часописі ми намагаємось висвітлити події, що відбулися останнім часом у культурному, мистецькому житті на теренах регіону, акцентувати увагу читача на деяких проблемах, дати певні поради на різні теми.

Поява у світ цього видання не випадкова. Адже та періодика, що виходить у різних районних центрах Гуцульщини, інколи не може повністю розповісти про всі події й новини зі швидкоплинного нашого життя. Журнал «Гуцули і Гуцульщина» якраз і буде намагатися компенсувати втрачене, в обхід політики намагатиметься регулярно публікувати різні матеріали на теми історії мистецтва, освіти, релігії, культури, етнографії, екології, краєзнавства, туризму, народної медицини, збереження і примноження традицій гуцулів, зміцнення культурних зв’язків між регіонами нашої держави і на міжнародному рівні, книгодрукування, охорони пам’яток історії та культури, нашої національної гордості.

На сторінках видання також будуть розповіді про кращих людей, короткі повідомлення про пам’ятні й ювілейні дати, поради, проза і поезія.

Ми запрошуємо до співпраці керівників, науковців, освітян, працівників культури, членів різних творчих спілок, поетів і прозаїків, народних умільців, ветеранів праці, студентську та учнівську молодь, вихідців з Гуцульщини, які тепер живуть і працюють за її межами.

З повагою Михайло ПАВЛЮК,
директор видавництва,
депутат Івано-Франківської обласної ради.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 703/2009
«Про збереження та популяризацію гуцульської культури»

З метою збереження і популяризації самобутніх культурно-історичних традицій, духовної та матеріальної гуцульської культури постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити з урахуванням пропозицій Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької обласних державних адміністрацій і затвердити в тримісячний строк план заходів зі
збереження духовної та матеріальної гу цульської культури, передбачивши, зокрема:

  • дальший розвиток позашкільної освіти за художньо-естетичними напрямами, створення шкіл мистецтв для вивчення молодим поколінням досвіду майстрів народного гуцульського мистецтва;
  • розширення мережі музеїв народного мистецтва й побуту Гуцульщини, в тому числі музеїв-садиб;
  • упорядкування територій об’єктів природно-за повідного фонду та проведення ремонтно-реставра ційних робіт пам’яток культурної спадщини Гуцульщини;
  • організацію роботи з підготовки та видання ката логів, буклетів, наукових праць з питань духовної і матеріальної гуцульської культури;
  • створення і трансляцію теле-, відео- та аудіовізуальної продукції про традиції та народні художні промисли Гуцульщини;

2) забезпечити фінансування в установленому по рядку зазначеного плану заходів.

2. Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій обласним державним адміністраціям разом із Міністерством культури і туризму України:

  • організувати в музеях та бібліотеках тематичні виставки, присвячені традиціям і народним художнім про мислам Гуцульщини;
  • забезпечити проведення етнографічних експедицій та впорядкувати туристичні маршрути, пов’язані з популяризацією культурно-історичних традицій Гуцульщини;
  • забезпечити проведення щорічного ярмарку традиційного народного гуцульського мистецтва.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
2 вересня 2009 року

Share