Наукове товариство імені Шевченка у Косові: витоки і перспективи

Установче засідання Косівського осередку Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) відбулося 21 січня 2004 року у приміщенні Національного природного парку (НПП) ”Гуцульщина” у Косові. В засіданні взяли участь науковці з Прикарпатського відділення Інституту агроекології та біотехнології (ІАБ) Української асоціації аграрних наук (м. Косів), Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (тепер КІПДМ ЛНАМ), НПП “Гуцульщина”, представники Косівської районної держадміністрації.

Головою осередку обрано доктора економічних наук, члена – кореспондента УААН Григорія Гуцуляка, директора Прикарпатського відділення ІАБ УААН; головою координаційної ради Нестора Библюка – доктора технічних наук, професора Національного лісотехнічного університету (м.Львів).

У склад ради осередку ввійшли: Микола Близнюк, Нестор Библюк, Григорій Гуцуляк, Микола Домашевський (д.е.н., голова Гуцульського дослідного інституту в Чикаго), Петро Лосюк, Ігор Пелипейко (заслужені працівники освіти України), Зорислава Ромовська (проф. Києво-Могилянської академії), Олег Слободян (доцент Косівського ІПДМ ЛНАМ), Юрій Микола Стефурак, Василь Шкурган (заступник го-
лови Косівської РДА, голова товариства „Гуцульщина”). Секретар-референт осередку –  Марія Іванчук, викладач КІПДМ ЛНАМ.

Складу ревізійної комісії: Роман Кабин, Володимир Тутуруш та Катерина Сусак.

Утворено секції: краєзнавства (голова І.Пелипейко), освіти (П.Лосюк), народного мистецтва (О. Слободян), екології і здоров’я (Г.Гуцуляк), охорони природи (Ю.Стефурак).

Склад осередку: на кінець 2012 року зареєстровано 36 членів, подано 5 заяв від кандидатів на членство, рада осередку проводить консультації з 16 претендентами на вступ. Серед членів осередку НТШ-2 заслужені працівники освіти України, 3 доктори наук (юридичних – 1, економічних – 2,  технічних – 1), 10 кандидатів наук (2 – педагогічних, 2 – біологічних, 1 – сільськогосподарських, 1– фізико-математичних, 1 – технічних, 1 – економічних, 1 – мистецтвознавства і  1 – медичних), аспіранти і пошукачі.

Офіційна презентація осередку відбулася у Косові 25-26 березня 2012 року під час проведення наукової конференції „Гуцульщина на зламі століть: проблеми і перспективи” (98 учасників, оргкомітет: Библюк Н., Гуцуляк Г., Близнюк М.). Радою осередку організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конферецію „Стан, проблеми та перспективи впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій: освіта, управління, туризм” 13-14 травня 2005 року в м.Косові (108 учасників, оргкомітет: Близнюк М., Лосюк П., Барчук В.). Косівським осередком НТШ підготовлено видання 3 томів Вісника Косівського осередку наукового товариства ім.Шевченка (Краєзнавство).

На даний час проводиться збір матеріалу та макетування ІV тому Вісника Косівського осередку наукового товариства ім.Шевченка (Краєзнавство). Члени Косівського осередку НТШ є авторами (співавторами) багатьох наукових видань (Н. Библюк, П. Лосюк, А. Григорук та інші).

При Косівському осередку НТШ започатковано бібліотеку, яка розміщується на базі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, і станом на 1 вересня 2012 року вміщує 314 найменувань бібліографічного списку літератури.

Підготовлено електронний варіант матеріалів про діяльність Косівського осередку НТШ (2004-2012 рр.), до якого за задумом авторів увійшли праці НТШ, фотоматеріали основних подій, хронологія діяльності тощо. Інформація готується для розміщення в мережі Інтернет.

Косівський осередок НТШ тісно співпрацює з громадськими організаціями Карпатського регіону. Зокрема, його члени брали участь у проведенні міжнародних зустрічей у Польщі, Словаччині, а також в Швеції. Учасники осередку постійно беруть участь у міжнародних інвестиційних проектах, наукових дослідженнях різної тематики, зокрема таких, що стосуються розвитку Гуцульщини і Карпатського регіону загалом.

Микола БЛИЗНЮК

Share

Залишити відповідь