Кращий заклад культури

У рамках Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладiв у сiльськiй мiсцевостi кращим визнано Будинок культури с. Бані-Березова, який на обласному piвнi отримав диплом ІІІ ступеня та премію.

Цю клубну установу протягом семи pоків очолює органiзатор Ольга Ярославiвна Симчич. Культорганiзатор Будинку культури Василь Васкул не тiльки хороший музикант, Biн ще й талановитий солiст-вокалiст, володiє унiкальним бас-баритоном, активний учасник багатьох масових заходiв, якi проводяться в районi та областi.

При Будинку культури працюють ciм аматорсько-творчих колективiв: хоровий, вокальний чоловiчий ансамбль “Кришталь”, який носить почесне звання “народний”, дипломант XVIII Мiжнародного гуцульського фестивалю театр мiнiатюр, троїсті музики, вокально-iнструментальний ансамбль, гуртки художнього слова, фольклорний, лiтературно-краєзнавчий. В них беруть участь 156 аматорів. Віковий склад самодіяльних творчих колективiв на 80% становить молодь з 16 до 35 pоків.

Актив Баня-Березiвського Будинку культури пропагує досягнення національної культури, багатоrpанну мистецьку традицію рідного села, сприяє розвою аматорського мистецтва.

За доброю традицiєю у клубі збираються багатолюднi глядацькi аудиторiї на лiтературно-мистецькi, релiгiйнi та державнi заходи, Шевченкiвськi свята, вечори пам’ятi жертв Крутів, Голодомору, вечори-спогади про односельчан, якi вiддали своє життя в боротьбi за волю України.

Традицiйними в цьому селi є вечори творчих зустрiчей iз вiдомими односельчанами: поетесою Марiєю Лазарович, доктором фiзико-математичних наук Миколою Григорчуком, солiстом-вокалiстом, найкращим баритоном Європи Василем Лазаровичем та iншими.

Кожного року на високому piвнi проходить свято села, що є доброю нагодою зiбрати до гурту сiльську родину та словом i пiснею возвеличити людей працi.

Цiкаво i змiстовно проходять вечори вiдпочинку для молодi.

Працiвники Будинку культури впроваджують в побут старовиннi обряди, звичаї рiдного краю, популяризують фольклорну спадщину.

Колективи в своєму репертуарi мають давнi забутi пiснi, старовиннi обряди, якi неодноразово презентувалися на сiльськiй, районнiй та обласнiй сценах. Костюми учасники фольклорного колективу збирали у старожилiв села. Ними вiдтворено обряди “Весiлля”, “Вечорницi”, “Меланка”, “Вертеп”.

У рамках районного фестивалю “Фольклор одного села” проведено свято народної творчостi, де на добротному мистецькому piвнi були представленi aматорськi колективи, майстри декоративно-ужиткового мистецтва Бані-Березова.

За oстаннi роки створено новий чоловiчий вокальний ансамбль “Кришталь”, якому присвоєно почесне звання “народний”. Керiвник Микола Голинський – професiонал своєї справи, oсвiтy здобув у Львiвськiй консерваторії. За участь у ХVIII Мiжнародному гуцульському фестивалi (м.Вижниця) колектив нагороджений Дипломом, є учасником Мiжнародного фестивалю “Родослав” (м.Iвано-Франкiвськ), районного свята духовної пiснi “Здвижин”, фестивалю “Великдень у Космачi – 2010”.

При Будинку культури працює аматорський театр мiнiатюр “Ґазди i ґаздинi” (керiвник Микола Васкул), який нагороджений багатьма грамотами за участь у культурно-мистецьких заходах рiзного рiвня. Молодiжне любительське об’єднання “Карби пам’ятi” (керiвник Микола Васкул) займається пошуковою, дослiдницькою, краєзнавчою дiяльнiстю, готує до видання iсторiю села Бані-Березова.

Учасники лiтературно-краєзнавчого гуртка “Струмочок” (керiвник-поетеса Марiя Лазарович) неодноразово займали призовi мiсця на районних та обласних конкурсах художнього читання.

Молодь Бані-Березова веде здоровий спосiб життя, займається спортом у любительському об’єднаннi “Олiмп” при Будинку культури, яким керує сiльський депутат Iван Варчук.

Село Баня-Березiв пишається не тільки своїми мистецькими колективами, а й народними умiльцями, адже тут мешкають ткачi, вишивальницi, люди, якi займаються малярством, рiзьбою по дереву, бiсероплетiнням, малюють картини та пишуть вiршi.

Добрим словом хочеться згадати талановитого майстра художнього ткацтва та вишивки Миколу Юрашака. Його творчiстю зацiкавилися науковцi та студенти Косiвського iнституту.

Робота Будинку культури с. Бані-Березова з кожним роком стає бiльш багатогранною i рiзноманiтною. З допомогою Косiвського вiддiлу культури i туризму суттєво змiцнена матерiально-технiчна база клубного закладу. Так, в 2009-2010 роках тут зроблено капiтальний ремонт примiщення, придбано театральнi крiсла, пошито новий сценiчний одяг, встановлено освiтлювальну техніку. Зараз примiщення Будинку культури має сучасний вигляд.

Дбає сiльський голова Микола Пукас про культурно-просвiтницьку роботу та розвиток художньо-аматорських колективiв в клvбному закладi, спiвпрацює з активом села, депутатом районної ради Миколою Васкулом, сiльським парохом о.Михайлом Дрогомирецьким, директором ЗОШ I-III ступенiв Iropeм Томащуком, завiдувачем сiльської бiблiотеки Iванною Москалюк.

Неодноразово за свою працю, значний внесок у розвиток культури села, професiйну майстернiсть, пропаганду народного мистецтва працiвники клубного закладу нагороджувалися грамотами, дипломами, подяками та цiнними подарунками вiддiлу культури i туризму Косiвської РДА.

Ось таким творчим неспокоєм горять у буднi i свята березуни. Творять iсторiю своїми мозолястими руками, величними подвигами, вiдвагою i мудрiстю, любов’ю до своєї рiдної батькiвської землi, народних традицiй, звичаїв та обрядiв.

Баня-Березiв, їх маленька Батькiвщина, сторона щедрих, працьовитих, талановитих людей, якi йдуть через творчiсть до людських сердець. Саме вони створюють неповторну, колоритну культуру, ауру розуміння, взаємоповаги i спiльної роботи на благо рiдної Косiвщини.

Лариса Березка,
завiдувач районним
органiзацiйно-методичним центром
“Культура Косiвщини”, член НСМНМ України.

Share

Залишити відповідь