Видання, які нещодавно побачили світ у “Писаному камені”

Тарас ШЕВЧЕНКО. Кобзар.

Тверда обкладинка. 352 с. Формат 60х84/16.
Художнє оформлення А.А. Григорука.

Репринтне видання. Вийшло у світ з нагоди 192-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Перше видання з’явилося друком в українському видавництві “Пробоєм” у Празі 1941 року. Книга вмістила статті і пояснення творів Шевченка професора Леоніда Білецького.

Духовні скарби Ігоря Пелипейка: Статті, спогади, документи.

Загальна редакція А.Г. Григорук.
Упорядники: Вінтоняк-Іванчук М.М., Григорук А.Г. – Косів: Писаний Камінь, 2010. – 138 с.
Художнє оформлення А.А. Григорука

Книга висвітлює наукову спадщину невтомного дослідника Гуцульщини Ігоря Пелипейка, багатогранність його непересічного таланту, містить спогади сучасників, документи із сімейного архіву, світлини. Подається систематизований бібліографічний покажчик публікацій І. Пелипейка, укладений онукою А.Богдановою та упорядниками видання. Буде цікавою для науковців, освітян, широкої громадськості, усіх, кому небайдужа Україна, якій І.А. Пелипейко, як вірний син, присвятив своє життя і працю.

Радиш-Маринюк Б.І. Вогонь опалого цвіту. Притчі та лапідарії.

Косів: Писаний Камінь, 2010. – 108 с.

До книжки, що складається з двох розділів, увійшли нові притчі, лапідарії та ліричні поезії, які автор написав останнім часом.

Соломченко Олексій. Вибрані статті.

Косів: Писаний Камінь, 2010. – 196 с.

У збірнику статей одного з відомих дослідників Гуцульщини другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Олексія Соломченка (1920-2002) представлено переважно матеріали про життя і творчість народних та професійних майстрів декоративного та прикладного мистецтва. Тут подано найважливіші біографічні дані про них, окреслено середовище традиційного народного побуту, в якому сформувалися творчі особистості різьбярів, гончарів, ткачів, мосяжників.

Share

Залишити відповідь