Олександр Михайлевський: «У народної медицини є перспектива»

У селі Стриганці живе Олександр Вікторович Михайлевський, доробок якого — «Енциклопедія народної медицини» у масивних трьох томах — прирівнюється до напрацювань цілого підрозділу профільного інституту і є найповнішим серед аналогічних видань Європи! Недарма фаховість його праці підтвердила Національна Академія Наук, адже видання вийшло під її егідою.

Народився автор на Одещині, зростав у сім’ї вчителів (загальний стаж їх роботи склав більше 90 років!), у якій шанобливо ставилися до будь-якого зела, бачили у ньому чудодійну силу. Не раз, коли хлопчак у дитячих пустощах ранив коліно чи лікоть, листок подорожника знімав біль і гоїв тіло.

—    Лікуванням рослинами цікавився ще з дитинства, але це був той інтерес, який є у багатьох, — поринає у спогади пан Олександр.

Можливо, з хлопця в майбутньому був би хороший ботанік, бо любив цей предмет, але у випускному класі «сухі науки», на кшталт математики, взяли у його намірах верх, і далі вже він отримував технічну спеціальність. Але, навіть пізніше, на інженерних посадах викроював із повсякденних турбот хвилину-дві для ознайомлення в періодиці з новими рецептами народної медицини, зачитувався літературою про доробок відомих фітотерапевтів, знавців народної медицини від Бога.

У 1982 році О. В. Михайлевський переїхав із сім’єю на Бережанщину, у Стриганці — рідне село дружини. Вразило одесита розмаїття місцевих трав, особливо Галицького заказника.

Коли захворів син Олександра Вікторовича, академічні лікарі розводили руками, стверджуючи, що зробили все, що могли. А допоміг хлопцеві нині вже покійний травник Леонід Павленко. Щотримісяці Олександр отримував від фітотерапевта суміш трав для хворого сина. Через рік такого лікування про хворобу у родині забули. Син виріс здоровим і зараз є спонсором видавничих справ батька, віддаючи подяку травам за свій порятунок.

Одужання сина ще більше прихилило О. Михайлевського до народної медицини. Багато часу приділяв вивченню рослин та збиранню рецептів. Зацікавився працею у 9 томах стародавнього лікаря Середньої Азії Авіценни. Збір польових матеріалів — так назвав свої мандрівки Прикарпаттям, Карпатами… Загорівся бажанням із зібраними рецептами з народної медицини якнайшвидше ознайомити читачів. Та в Україні спонсорів не знайшлося, а родинних заощаджень не вистачало. Тому за певних обставин перше видання «Енциклопедії…» видавалось у Білорусі російською мовою і розійшлося лише в Росії.

Ось тоді син і вирішив, що Україна вартує власного видання і став допомагати батькові грошима.

За «матеріал» видання енциклопедії українською мовою слугували розповіді знайомих, вирізки із газет та журналів. Багато цінного матеріалу взято з книг унікальної бібліотеки нараївського лікаря Антона Рокицького. На користь майбутній енциклопедії пішло листування й безпосереднє спілкування з травниками, фітотерапевтами.

Особливо багато цінного взято з подарованих власних книг Є. С.Товстухи — відомого фітотерапевта з м. Яготина, що на Київщині, єдиного лікаря з України, який читав курс фітотерапії у Сорбоннському університеті (Франція). Важливе місце займають матеріали академіка, завідувача кафедрою фармакології медичного університету ім. Богомольця І. С.Чекмана. Значну допомогу постійно отримував О. Михайлевський від покійного головного редактора відомої у ті часи газети «Народний лікар України» Анатолія Журавського із Житомира. Наклад «Лікаря» тоді був майже 200 тисяч примірників. Редакція щоденно отримувала сотні листів, у яких були і рецепти зцілення лікарськими рослинами. Вони люб’язно передані О. Михайлевському. Після систематизації, редагування приписи знайшли належне місце в енциклопедії.

Рецензувала перший том «Енциклопедії народної медицини» професор Фаїна Митченко, відомий у свій час працівник Міністерства охорони здоров’я, викладач Медичної академії із 40річним стажем. З 30 тисяч нею було допущено до друку 20 тисяч рецептів для лікування 600 захворювань.

Перший том «Енциклопедії народної медицини», першого і єдиного такого видання українською мовою, побачив світ у 2005 році. О. М ихайлевський пишається, що у фінансуванні видання також брали участь односелець, підприємець Ярослав К овалишин та син Віктор.

Енциклопедія О. М ихайлевського — перше в Ук раїні видання, у якому одночасно з подачею в алфавітному порядк у описів найбільш поширених захворювань даються рекомендації щодо застосування лік арськ их рослин та зборів з них для лік ування конк ретних недуг. При цьому додає оптимізму вступне слово письменниці, ак адемік а Н аталії Околітенко: «…Ти єдиний зі світом, як ий тебе оточує, отж е, ти знайдеш у ньому все потрібне для порятунку, лиш довірся йому». Ця думк а — стриж нева для усьог о тритомного видання.

Через три роки, тобто у 2008 році, надійшов до читачів друг ий том енцик лопедії. Особливою перевагою цього видання над подібними науковими ботанічними є велик а ілюстративна частина — у ньому понад 2 тисячі кольорових ілюстрацій лік арських рослин.

У 2008 році перший та друг ий томи, три ти сячі комплек тів, зак уп ила П арламент ськ а бібліотека для бібліотек Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей та АР Крим.

—    У третьому томі «Енциклопедії…» подано ілюстрації та описи 1016 видів грибів, їх їстівність, отруйність, лікувальні властивості, місце зростання та час появи їх плодових тіл, — розповідає Олександр Михайлевський, — а також близько тисячі рецептів лікування грибами та ще — дев’ять тисяч рецептів зцілення лікарськими рослинами, зібраних та підготовлених до друку після видання першого тому. Рецепти лікування грибами збиралися особливо довго та складно. Їх до цього часу ніхто не друкував окремим виданням.

О. Михайлевський пишається своєю «Енциклопедією…», адже одержав тисячі листів від вдячних людей, яким вона допомогла у лікуванні. Перечитуючи листи-подяки, Олександр Вікторович вважає, що прожив свої роки недаремно, а тому поринув у роботу над четвертим томом енциклопедії. У ній планується подати великий бібліографічний матеріал про травників, фітотерапевтів України та розмістити ще майже 10 тисяч рецептів лікування лікарськими рослинами, зібраних О. Михайлевським за останні два роки. Крім того у 4 томі будуть народні рецепти з лікування тварин.

У липні 2013 року вийшло з друку заключне видання цього проекту, робота над яким складала 33 роки — «Енциклопедичний довідник з фітотерапії». У ньому розміщені перероблені та доповнені матеріали з усіх трьох томів енциклопедії — біля 30 тисяч рецептів народної медицини з І-го та III-го томів та 2200 кольорових ілюстрацій лікарських рослин, які були у другому томі.

Довідник можна замовити та отримати накладною платою за адресою:

Науково-видавниче об’єднання «Медицина», А/С 03, м. Бережани, Тернопільська область, 47501.

Тел. 067-3543033 або 03548-31333.

Share

Залишити відповідь